ابزار کاربر

ابزار سایت


نامور_نامه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
نامور_نامه [2017/06/15 13:40]
moayeri ایجاد شد
نامور_نامه [2017/09/27 12:22] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-شاهنامه ​کوتاه و تندرست نام متنی است ​که حمیدرضا معیری در خرداد ​ماه سال هزار ​و سیصد و هشتاد ​و نه برای ​دوستان ​و همکاران ​خود نگاشت. ​ +====== ماه سفندارمذ، روز ارد ====== 
-هدف او از نگارش شاهنامه، برساختن گزارشی از شاهنامه بود تا جایی که شدنی است رنگ و دورچین نداشته ​باشد و هرچه هست ​خودِ خودِ بافت شاهنامه ​باشد تا همکاران وی که بیشتر در رشته های مهندسی دست اندر کار بودند و چندان با شاهنامه ​آشنایی نداشند بتوانند در کوتاه ترین ​زمان بیشترین بهره را ببرند+ 
-رفته رفته بازخورد های ​خوانندگان و گسترش گوناگونی خوانندگان ​پروژه ​را به این سمت برد تا متنی بر پایه ویکی بنا ​شود تا دورچین های ​خوش اب و رنگ در کنار بافتار ​بنیادین نیز جای نمایش داشته باشند.+ 
 +سرودن ​شاهنامه ​آنگونه که سراینده آن می فرماید ​در روز بیست و پنجم ماه اسفند(372 خورشیدی) به پایان رسیده ​است. عهدی با خود ​دارم که هر سال در این روز کاری در زمینه شاهنامه پژوهی به انجام ​رسانم. هرچند اندک باشد و برای ارایه نا سخته
 + 
 +بر آن شدم روز ارد سال 94 را با رونمایی از کوتاه شده ی شاهنامه سر کنم. سایتی که مشاهد می کنید به کمک نرم افزار متن باز ​دوکو ویکی ساخته ​شده است. هرچند در این زمان اندک نمی توانم تمام متن ​را ویکی سازی کنم لیکن این امکان ​برای اینکه پایگاه حاضر را به یک ویک فراگیر ​از شاهنامه ​تبدیل کنیم وجود خواهد داشت
 + 
 +تکمیل آنچه امروز برساخته ام نیازمند چشم ها و دست های شاهنامه ​دوست و شاهنامه پژوهی است که کار را در آینده دنبال کنند. 
 +====== ​شاهنامه؛ کوتاه و تندرست ====== 
 + 
 + 
 +شاهنامه کوتاه و تندرست نام پروژه ای است ​که توسط حمیدرضا معیری ​در تیرماه 89 به منظور تدوین خلاصه ای از شاهنامه فردوسی آغاز گردید. این ​متنِ کوتاه شده تلاش دارد تندرستی داستان را به گونه ای حفظ کند که شاهنامه پژوه یا شاهنامه ​دوستانی که نیاز ​دارند برای پروژه ای علمی یا فنی ​شاهنامه ​را سریع و صحیح بازخوانی نمایند به گونه ای که هیچ یک از عناصر کلیدی ​داستان را از دست ندهند، زیرساختی مناسب و نگاشتی یک به یک از متن ​ورجاوند شاهنامه باشد
 + 
 +آنچه این کوتاه نگاری را با دیگر کوتاه ​نگاری های موجود متمایز کرده است، نگاشت ​یک به یک با عناصر داستان های شاهنامه است. 
 +====== منبع ====== 
 + 
 + 
 +برای نوشتن این متن از نسخه های گوناگون شاهنامه ​بهره ​برداری شده است لیکن در ویراست نهایی ملاک در انتخاب تلفط ها و عناصر داستان ها کتابهای ​نه گانه «نامه ی باستان» «دکتر کزازی» قرار ​گرفت. 
 + 
 +بیشتر زیر نویس ها نیز از کتاب شاهنامه مشروح سرکار خانم دکتر مهرآبادی استخراج ​گردیده است. 
 +همکاری در توسعه متن 
 + 
 +نفسِ ​الگوی ویکی در توسعه میکروسند ها و رویکرد پست مدرن آن ایجاب می کند ​خوانندگان ​گرامی که شاهنامه را دوست دارند می توانند در بهبود ​متن ​ما را یاری کنند. 
 + 
 +برای همکاری در توسعه متن می توانید در سایت ​ویکی ​ثبت نام کنید و اشتباهات متن را بدون هیچ هماهنگی یا مجوزی اصلاح کنید. این اصلاح ​به مرور متن را پیراسته تر و آراسته تر خواهد کرد. 
 +====== پروژه ها ====== 
 +از متن شاهنامه کوتاه و تندرست در پروژه هایی بهره برداری شده که یکی از این ​پروژه های [[آنتالوژی ​شاهنامه]] است. [[http://​www.nimrouz.ir/​shahnameh/​|تارنمای آنتالوژی ​شاهنامه]] 
 + 
 +====== ویرایش ها ====== 
 + 
  
نامور_نامه.txt · آخرین ویرایش: 2017/09/27 12:22 (ویرایش خارجی)