ابزار سایت


نامور_نامه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نامور_نامه [2019/12/23 20:05]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
نامور_نامه [2020/01/13 20:48] (فعلی)
isr [پروژه ها]
خط 27: خط 27:
 از متن شاهنامه کوتاه و تندرست در پروژه هایی بهره برداری شده که یکی از این پروژه های [[آنتالوژی شاهنامه]] است. [[http://​www.nimrouz.ir/​shahnameh/​|تارنمای آنتالوژی شاهنامه]] از متن شاهنامه کوتاه و تندرست در پروژه هایی بهره برداری شده که یکی از این پروژه های [[آنتالوژی شاهنامه]] است. [[http://​www.nimrouz.ir/​shahnameh/​|تارنمای آنتالوژی شاهنامه]]
  
 +همچنین این پروژه در ابرپروژه مدیرکتابخانه دانشگاه کلمبیا با نام [[http://​www.arounddh.org|هشتاد روز دور دنیای پردازش دیجیتال]] انتخاب شد و به عنوان [[http://​www.arounddh.org/​jekyll/​update/​2014/​08/​14/​day54/​|پروژه ی برگزیده ی خاورمیانه]] رده بندی گردید.
 ====== ویرایش ها ====== ====== ویرایش ها ======
  
  
  
نامور_نامه.txt · آخرین ویرایش: 2020/01/13 20:48 توسط isr