ابزار سایت


شروع_کنیم

ویکی نامور نامه نیز مانند هر ویکی دیگر از قوانین پایه ویکی سازی بهره می برد.

برای شروع می توانید به گودال ماسه بازی یا زمین بازی سری بزنید و چند مقاله تمرینی بسازید.

برای آشنایی با قوانین ساخت ویکی نیز میتوانید به صفحه قوانین بازی سر بزنید.

اگر با سایت ویکی پدیا اشنا هستید بدانید که قوانین این سایت درست مانند قوانین سایت یاد شده عمل میکند

پیشنهاد همکاری

  • Bookmark at
  • Bookmark "شروع_کنیم" at Reddit
  • Bookmark "شروع_کنیم" at Google
  • Bookmark "شروع_کنیم" at Facebook
  • Bookmark "شروع_کنیم" at Twitter
  • Bookmark "شروع_کنیم" at myAOL
  • Bookmark "شروع_کنیم" at Wink
شروع_کنیم.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/23 20:05 (ویرایش خارجی)