ابزار سایت


شاهنامه_خوانی_سیندخت

انجمن شاهنامه خوانی سیندخت این انجمن در شهر ساوه با مدیریت سرکار خانم ناهید عسگری برگزار می گردد.

ایشان همچنین دبیر دبیرستان دخترانه رودابه نیز هستند.

  • Bookmark at
  • Bookmark "شاهنامه_خوانی_سیندخت" at Reddit
  • Bookmark "شاهنامه_خوانی_سیندخت" at Google
  • Bookmark "شاهنامه_خوانی_سیندخت" at Facebook
  • Bookmark "شاهنامه_خوانی_سیندخت" at Twitter
  • Bookmark "شاهنامه_خوانی_سیندخت" at myAOL
  • Bookmark "شاهنامه_خوانی_سیندخت" at Wink
شاهنامه_خوانی_سیندخت.txt · آخرین ویرایش: 2020/03/12 15:34 توسط isr