ابزار سایت


تست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
تست [2020/01/01 00:58]
isr
تست [2020/01/01 00:59] (فعلی)
isr
خط 1: خط 1:
 {{navi>​navigationmenu}} {{navi>​navigationmenu}}
-  * {{:​logo.png?​200|[[start|Welcome]]}}+  * {{:​logo.png?​200|}}[[start|Welcome]]
   * [[Products]]   * [[Products]]
     * [[Foomatic 2000]]     * [[Foomatic 2000]]
خط 8: خط 8:
     * [[Contact]]     * [[Contact]]
   * [[syntax|Wiki Syntax]]   * [[syntax|Wiki Syntax]]
 +
 +{{:​logo.png?​200|[[آنتالوژی_شاهنامه|]]}}
تست.txt · آخرین ویرایش: 2020/01/01 00:59 توسط isr