ابزار سایت


آنتالوژی_شاهنامه

معرفی

«آنتالوژی» یا «هستان‌شناسی» یا «هستی‌شناسی» به مجموعه‌ای از عناصر یک دامنه و روابط معنایی بین آن‌ها گفته می‌شود. آنتالوژی به ما کمک می‌کند تا درکی تحلیلی و اشرافی جامع نسبت به موضوع مورد بررسی داشته باشیم.

پروژه آنتالوژی شاهنامه، در تلاش است تا پیوندهای معنایی بین شخصیت‌های شاهنامه فردوسی را مشخص کند و درکی بصری از جهان شاهنامه به دست دهد. این پروژه اولین تلاش ما برای تهییه آنتالوژی از روایت متنی و به تصویر کشیدن آن است و طبیعتاً کاستی‌های فراوانی دارد ولی امیدواریم این آخرین تلاش ما نباشد و در آینده بتوانیم کارهای برجسته‌تری در این رشته به انجام برسانیم.

این پروژه از شهریور ۹۲ آغاز شده و به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی در ۲۵ اردیبهشت ۹۴ رونمایی می‌گردد.

حمیدرضا معیری و بابک ونداد

  • Bookmark at
  • Bookmark "آنتالوژی_شاهنامه" at Reddit
  • Bookmark "آنتالوژی_شاهنامه" at Google
  • Bookmark "آنتالوژی_شاهنامه" at Facebook
  • Bookmark "آنتالوژی_شاهنامه" at Twitter
  • Bookmark "آنتالوژی_شاهنامه" at myAOL
  • Bookmark "آنتالوژی_شاهنامه" at Wink
آنتالوژی_شاهنامه.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/23 20:05 (ویرایش خارجی)